รายงานสินค้ายังไม่เคยใช้งาน (Unused)

AUC#
สินค้าทั้งหมด
สินค้ายกเลิก
รูปทั้งหมดบนเว็บ (ONSITE-E-MAIL)
ต้องถ่ายเพิ่ม
รายการที่ขาด(.xls)
214
55
0
7% (4)
93% (51)
32
F183
30
0
50% (15)
97% (29)
35
0
0
0% (0)
0% (0)
Tender