รายงานสินค้ายกเลิก AUC C0004
LOTTYPEMAKERMODELS/NDESCON IDDETAIL
10071TOOL KITNON******ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน 5 ตัวCLOF87(V01N201021203) ยกเลิก เนื่องจากไม่มีสินค้ามา
20072TOOL KITNON******ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน 5 ตัวCLOF87(V01N201021204) ยกเลิก เนื่องจากไม่มีสินค้ามา
30073TOOL KITNON******ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว *ยังไม่เคยใช้งาน 3 ตัวCLOD95(M03N301121202)
40074TOOL KITNON******ชุดคีมล็อค 40 ชิ้น/ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุดCLOD95(M03N301121204)
50075TOOL KITNON******ชุดคีมล็อค ขนาด 5,7,10 นิ้ว 3 ชิ้น/ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ชุดCLOD95(M03N301121203)
60139BAGINTERFORMEV-9503YE***ปลอกสำหรับใส่แก้วน้ำ จำนวน 5 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน **ยกเลิก เนื่องจากสินค้าหมด**CEX098(H01D1009JA218) **ยกเลิก เนื่องจากสินค้าหมด**
70191PANNON******กระทะทอด ขนาด 12" *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ใบCLOD95(W01N602921202)
80192PANNON******กระทะทอด ขนาด 12" *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ใบCLOD95(W01N602921201)