รายงานสินค้ายังไม่เคยใช้งาน (Unused)

AUC#
สินค้าทั้งหมด
สินค้ายกเลิก
รูปทั้งหมดบนเว็บ (ONSITE-E-MAIL)
ต้องถ่ายเพิ่ม
รายการที่ขาด(.xls)
208
236
6
100% (230)
1% (3)
32
F177
52
2
100% (50)
0% (0)
35
0
0
0% (0)
0% (0)
Tender