รายงานสินค้ายังไม่เคยใช้งาน (Unused)

AUC#
สินค้าทั้งหมด
สินค้ายกเลิก
รูปทั้งหมดบนเว็บ (ONSITE-E-MAIL)
ต้องถ่ายเพิ่ม
รายการที่ขาด(.xls)
212
34
0
88% (30)
91% (31)
32
F181
34
0
97% (33)
71% (24)
35
0
0
0% (0)
0% (0)
Tender