รายงานสินค้ายังไม่เคยใช้งาน (Unused)

AUC#
สินค้าทั้งหมด
สินค้ายกเลิก
รูปทั้งหมดบนเว็บ (ONSITE-E-MAIL)
ต้องถ่ายเพิ่ม
รายการที่ขาด(.xls)
207
146
0
100% (146)
11% (16)
32
F176
72
0
100% (72)
0% (0)
35
0
0
0% (0)
0% (0)
Tender