รายงานสินค้ายังไม่เคยใช้งาน (Unused)

AUC#
สินค้าทั้งหมด
สินค้ายกเลิก
รูปทั้งหมดบนเว็บ (ONSITE-E-MAIL)
ต้องถ่ายเพิ่ม
รายการที่ขาด(.xls)
207
20
0
80% (16)
100% (20)
32
F176
25
0
0% (0)
100% (25)
35
0
0
0% (0)
0% (0)
Tender