รายงานสินค้ายังไม่เคยใช้งาน (Unused)

AUC#
สินค้าทั้งหมด
สินค้ายกเลิก
รูปทั้งหมดบนเว็บ (ONSITE-E-MAIL)
ต้องถ่ายเพิ่ม
รายการที่ขาด(.xls)
211
1
0
100% (1)
0% (0)
32
F180
42
0
5% (2)
100% (42)
35
0
0
0% (0)
0% (0)
Tender